+90 539 487 4785 +90 539 487 5771 (+90 312) 815 1474         petek@petekplatform.com

Izgara Toleransları

IZGARA ÖLÇÜ TOLERANSLARI
Ölçülen köşegenlerin farkı:
D1-D2=max.0,01.L
e; f = max. +0 /-4 mm;
g = max. ± 1,5 mm
h; i = +8 / -0 mm
a = max. 0,0025.S
Dışbükey xt sapması;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
İçbükey ot sapması;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
Dışbükey xq sapması;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
İçşbükey oq sapması;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
Destek ve kenar çubuklarının eğimi p max.;
0,1.H fakat max 3mm
Dağıtıcı üstel çıkıntısı;
 
q max = 1,5 mm
Çerçeve çıkıntısı;
 
s max. = 1,0 mm
Çerçeve alt çıkıntısı;
 
r max. = 1,0 mm
Çerçevenin eğik kesimi;
 
t max. = ± 0,1 · H, fakat/but max. 3 mm
Dışbükey xt sapması max;
 
1/150 uzunluk>450 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<450 mm; max. 3 mm
İçbükey ot sapması max;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
Dışbükey xq sapması max;

1/150 uzunluk>450 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<450 mm; max. 3 mm
İçbükey oq sapması max;
 
1/200 uzunluk>600 mm; max 8 mm
1/200 uzunluk<600 mm; max. 3 mm
Dağıtıcı lamanın taşması;
 
max = 0,5 mm
 
Dağıtıcı üstel çıkıntısı;

q max = 1,5 mm
Çerçeve çıkıntısı;

s max. = 1,0 mm
Çerçeve alt çıkıntısı;

r max. = 1,0 mm
Çerçevenin eğik kesimi;

t max. = ± 0,1 · H, fakat max. 3 mm
max. = 5 mm